Frontpage

Denne WEB om og af Tonny Franke Andersen er primært lavet på engelsk, selv om  han er født og opvokset i Danmark, og dansk derfor er hans første sprog. Årsagen er, at denne WEB primært henvender sig til personer og organisationer med en professionel interessere i Tonny som potentiel arbejdskraft i et IT-miljø af muligt internationalt tilsnit. Disse forventes ikke nødvendigvis at have dansk som modersmål. Er interessen for Tonny af privat karakter, henvises til Tonnys Facebook-profil.

This WEB by and about Tonny Franke Andersen is primarily made in English, even though he is born and brought up in Denmark, and Danish therefore is his first language. The reason is, that this WEB is primarily targeting persons and organisations with a professional interest in Tonny as a potential employee in a possible International  IT-environment. These have not necessarily Danish as 1. language. Is your interest for Tonny of a private nature, then I refer to Tonnys Facebook-profile. You can also see Tonnys profile on LinkedIn.